Mikä on tapasi selviytyä?

Tässä kohdassa käsitellään tapoja, joilla selviydyt MS-taudin hallinnasta. On olemassa monia tapoja yrittää käsitellä vaikeita tilanteita, kuten MS-diagnoosin saamista. Tämä pikku testi auttaa sinua tunnistamaan oman tapasi selviytyä haasteista ja vastauksistasi saat osviittaa siitä, miten voit helpottaa selviytymistäsi.

Tunnetusti ihmiset ovat erilaisia ja käsittelevät asioita eri tavoin. Vastaamalla näihin muutamiin kysymyksiin voit paremmin tunnistaa, mikä yksilöllisessä selviytymistavassasi on hyödyllistä ja mikä ei. Testin suoritettuasi saat myös käytännön ehdotuksia siitä, miten voit kehittää tapaasi käsitellä MS-tautiisi liittyviä, mahdollisesti stressaavia tilanteita.

Kysymykset on suunniteltu niin, että niiden avulla tunnistat, miten olet yrittänyt selvitä MS-tautisi kanssa. Kussakin kohdassa kuvataan tietty tapa selviytyä, ja vastauksesi kysymykseen auttaa sinua selvittämään, mikä oma selviytymistapasi on. Näin saat itsellesi merkityksellisimpiä ohjeita.

Arviointi:

Ohjeet:

Seuraavat väittämät koskevat havaintojasi itsestäsi eri tilanteissa. Jokaisessa monivalintakohdassa on neljä vastausvaihtoehtoa. Tehtäväsi on valita yksi niistä. Muista, että "oikeita" tai "vääriä" vastauksia ei ole, valitse vain vaihtoehto, joka parhaiten kuvastaa tapaasi. Mieti rauhassa jokaista väittämää huolellisesti. Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, napsauta "Lähetä"-painiketta, ja me laskemme ja näytämme sinulle tulokset.

Saadaksesi tarkemman kuvan selviytymistavastasi yritä olla vastaamatta sen perusteella, tuntuuko tapa toimivalta vai ei – vastaa vain sen pohjalta, toimitko niin vai et. Koeta arvioida mielessäsi jokainen kohta erikseen pikemmin kuin toisten kysymysten yhteydessä – tämä auttaa muodostamaan oikeamman kuvan tilanteestasi.