Viimeksi päivitetty: Lokakuu 2013

Käyttöehdot

1.    JOHDANTO

Sivuston www.ms-tuki.fi (jäljempänä "Sivusto") on kehittänyt Sanofi Oy, Sanofi Genzymen MS-taudin yksikkö (jäljempänä "Yritys", "me" tai "meille"), joka myös vastaa Sivustosta. Olemme solmineet Atlantis Healthcare UK Limited -nimisen yrityksen kanssa sopimuksen siitä, että tämä kolmantena osapuolena toimiva palveluntoimittaja ylläpitää puolestamme Sivustoa ja MS-tuki -ohjelmaa.

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan käyttäessäsi Sivustoa ja osallistuessasi MS-tuki -ohjelmaan, mukaan lukien mitä tahansa ohjelman yhteydessä tarjottuja (kohdassa 2 kuvailtuja) Tukipalveluja. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt nämä Käyttöehdot.

Jos et hyväksy Käyttöehtoja tai jos Sivusto ei ole tarkoitettu sinulle (katso kohta 2), älä käytä Sivustoa.

Yritys pidättää oikeuden muokata näitä Käyttöehtoja ja asettaa uusia lisäehtoja koskien Sivuston ja Tukipalvelujen käyttöä milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Mahdolliset muutokset ja lisäehdot tulevat voimaan välittömästi, ja ne liitetään näihin Käyttöehtoihin. Tämän vuoksi suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti Käyttöehtojen alussa olevan "Viimeksi päivitetty"  päivämäärän avulla, onko Käyttöehtoja päivitetty.

2.    KOHDEYLEISÖ JA SISÄLTÖ

Sivusto on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja Suomessa asuville multippeliskleroosia eli MS-tautia sairastaville henkilöille. MS-tuki-ohjelmassa annetaan tietoja muun muassa kyseisestä sairaudesta ja sen hoidosta sekä elämäntapojen vaikutuksesta terveyteen. Lisäksi sivuston kautta pääsee käyttämään lukuisia tukipalveluja (joista käytetään yhteisnimitystä "Tukipalvelut"), jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja MS-tautia sairastaville henkilöille.

Yritys pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan, milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta muuttaa, lopettaa, keskeyttää tai väliaikaisesti lakkauttaa koko Sivuston tai MS-tuki-ohjelman tai jonkin niiden osan, mukaan lukien muun muassa tarjottavat Tukipalvelut, eikä se vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Sivuston tiettyjen Tukipalvelujen käyttö edellyttää rekisteröitymistä MS-tuki -ohjelmaan. Rekisteröitymistietojesi luovuttaminen muiden käyttöön on ehdottomasti kielletty.

Sivusto sekä MS-tuki-ohjelma sisältävät tietoa terveydestä, fyysisestä kunnosta ja erilaisista hoitovaihtoehdoista. Jos sairastat MS-tautia, huomaa, että näiden tietojen tarkoituksena on ainoastaan tarjota informaatiota. Ne eivät korvaa oman lääkärisi tai farmaseutin antamia ohjeita. Sivuston tietojen perusteella ei pitäisi missään olosuhteissa tehdä lääketieteellistä diagnoosia sairaudesta tai muusta fyysisestä ongelmasta. Kaikissa tilanteissa on noudatettava lääkärin tai farmaseutin antamia ohjeita.

3.    IMMATERIAALIOIKEUDET

Sivusto ja kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, patentit, tietokantaoikeudet, tavaramerkit, piirustukset, logot, tietotaito, luottamukselliset tiedot, verkkotunnukset sekä mitkä tahansa muut (rekisteröidyt tai rekisteröimättömät) immateriaalioikeudet saavat suojaa soveltuvien immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja sääntelyiden nojalla. Sivusto ja kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet ovat Yrityksen tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta, ja niiden käyttö edellyttää asianmukaisia käyttöoikeuksia. Sama koskee Tukipalvelujen yhteydessä tarjottuja tukityökaluja, uutiskirjeitä, esitteitä ja kaikenlaista muuta tietoa, dokumentaatiota tai sisältöä (joista käytetään yhteysnimitystä "Tukimateriaalit") riippumatta niiden toimitustavasta ja käytetystä viestintävälineestä.

Sivuston tai Tukimateriaalien osittainen tai kokonaan kopioiminen, jäljentäminen, muuntaminen, muokkaaminen, lataaminen, vääristäminen, lähettäminen tai jakeleminen millä tahansa tavalla ja minkä tahansa viestintävälineen välityksellä ilman Yrityksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjä voi kuitenkin tulostaa ja, mikäli sovellettavissa, ladata Tukimateriaaleja ja muita tietoja Sivustosta omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa.

Seuraava lauseke on mainittava kaikissa luvallisissa Sivuston tai Tukimateriaalien kopioissa: "COPYRIGHT 2013 – Sanofi Oy / Sanofi Genzymen MS-taudin yksikkö – KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN".

Yritys tai sen tytäryhtiöt pidättävät oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos niiden immateriaalioikeuksia loukataan.

4.    LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN

Yritys ja sen tytäryhtiöt eivät ota vastuuta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista käytettäessä jotakin kolmannen osapuolen sivustoa, johon Sivustosta on linkkiyhteys. Yrityksellä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kolmansien, Yrityksestä täysin riippumattomien osapuolten sivustoihin. Yrityksen Sivuston ja kolmannen osapuolen sivuston välinen linkki ei myöskään missään olosuhteissa tarkoita sitä, että Yritys hyväksyisi kyseisen sivuston sisällön tai erityisesti sen käyttötarkoituksen.

Käyttäjällä on velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Sivuston suojaamiseksi muun muassa viruksilta, niin sanotuilta troijalaisilta tai muilta haitallisilta ominaisuuksilta.

Jotkin ulkoiset sivustot saattavat sisältää Sivustoon viittaavia hyperlinkkejä. Hyperlinkkien luominen ei ole sallittua ilman Yrityksen etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta. Yritys ei millään tavoin ole vastuussa tällaisten ulkoisten sivustojen käytettävyydestä tai saatavuudesta. Yritys ei myöskään tarkasta, valvo tai hyväksy niitä tai ole vastuussa mistään sisällöstä, mainoksista, tuotteista tai muista materiaaleista, joita kyseisten sivustojen kautta on saatavilla tai käytettävissä.

5.    TIETOSUOJA

Yritys kunnioittaa kaikkien Sivustoa käyttävien henkilöiden yksityisyyttä. Voit tutustua tietosuojamenettelyymme napsauttamalla tätä. Tietosuojamenettelyssä kerrotaan omat oikeutesi ja Yrityksen velvollisuudet liittyen henkilötietojesi keräämiseen käyttäessäsi Sivustoa.

Jos päätät rekisteröityä MS-tuki-ohjelmaan, saat lisätietoja tietosuojaa koskien, mukaan lukien selostuksen (tietosuojaseloste) siitä kuinka rekisteröityessäsi ja ohjelmaan osallistuessasi antamiasi henkilötietoja käsitellään.

6.    EVÄSTEET

Sivustossa käytetään niin sanottuja evästeitä ("cookies"), joiden avulla pyrimme optimoimaan Sivuston käyttöä ja parantamaan tarjoamiamme palveluja. Katso lisätietoja napsauttamalla tätä.

7.    SIVUSTON KÄYTETTÄVYYS

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että (i) ei ole teknisesti mahdollista, että Sivusto olisi täysin virheetön ja että Yritys ei voi ottaa Sivuston virheettömyydestä vastuuta, (ii) virheiden vuoksi Sivustoon ei välttämättä tilapäisesti ole pääsyä ja että (iii) Sivuston toimintaan saattavat vaikuttaa tapahtumat ja/tai muut seikat, joihin Yritys ei itse voi vaikuttaa, kuten käyttäjän ja Yrityksen väliset tiedonsiirto- ja viestintäyhteydet tai vastaavat Yrityksen ja muiden järjestelmien tai verkostojen väliset yhteydet.

Yritys ja/tai sen palveluntoimittajat voivat milloin tahansa pysyvästi tai tilapäisesti muuttaa tai keskeyttää koko Sivuston tai jonkin Sivuston osan ylläpito- ja/tai parannustöiden suorittamista tai Sivuston muuttamista varten.

8.    VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä käyttää Sivustoa ja Tukipalveluja omalla vastuullaan. Ne toimitetaan sellaisenaan, ilman minkäänlaista välillistä tai välitöntä vastuuta tai minkäänlaisia takeita (mukaan lukien muun muassa takeet laadusta, materiaalien sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tarkkuudesta tai sääntöjenmukaisuudesta).

Yritys ryhtyy kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin varmistaakseen, että Sivustossa tai Tukimateriaaleissa julkaistavat tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla. Yritys ei kuitenkaan takaa, että tiedot ovat tarkkoja, virheettömiä, ajan tasalla tai täydellisiä.

Lukuun ottamatta Yrityksen tahallisesti aiheuttamia tai sen törkeästä huolimattomuudesta johtuvia välittömiä vahinkoja, Yritys ei ole vastuussa seuraavista vahingoista:

  • vahingoista, jotka aiheutuvat Sivustossa tai Tukimateriaaleissa julkaistujen tietojen epätarkkuudesta, virheellisyydestä tai puutteista
  • vahingoista, jotka aiheutuvat Tukipalvelujen käytöstä muun muassa siinä tapauksessa, että (i) Tukipalvelut eivät ole (tilapäisesti) käytettävissä, (ii) Tukipalveluja ei ole toimitettu ajallaan tai (iii) toimitetuissa Tukipalveluissa on havaittu epätarkkuuksia, virheitä tai puutteita
  • vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisista kolmansien osapuolien haitallisista hyökkäyksistä, joiden seurauksena Sivustossa käytettävissä olevat tai Tukipalvelujen osana toimitettavat tiedot tai muu sisältö muuttuvat
  • eikä yleisesti ottaen mistään vahingoista, jotka johtuvat (i) Sivuston tai Tukimateriaalien käytettävyydestä tai niiden käytön estymisestä, (ii) Sivuston käytöstä, mukaan lukien virheet, virukset tai muut haitalliset ominaisuudet, jotka voivat saastuttaa käyttäjän tietokoneen tai jonkin muun tuotteen ja/tai (iii) jotka liittyvät suoraan Sivustossa tai Tukimateriaaleissa tai epäsuoraan niiden kautta annettujen tietojen luotettavuuteen.

9.    YLEISET TIEDOT

Sivuston julkaisija: Sanofi Oy / Sanofi Genzymen MS-taudin yksikkö, y-tunnus 10487238, suomalainen osakeyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Revontulenkuja1, 02100 Espoo, Finland

Sivuston ylläpitäjä: Atlantis Healthcare UK Limited, No. 5897032, englantilainen osakeyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 2nd Floor, Building 5, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA

10.    SOPIMUSEHDON EROTETTAVUUS

Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin näiden Käyttöehtojen määräyksistä on pätemätön, kyseistä määräystä on muokattava vastaamaan mahdollisimman tarkasti sopimusosapuolten aikeita. Käyttöehtojen muut ehdot pysyvät kuitenkin voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

11.    SOVELLETTAVA LAKI

Sivustoon ja sen sisältöön sovelletaan Suomen lakeja. Mahdolliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa.