Viimeksi päivitetty: Elokuu 2013

Sanofi Genzyme ja MS-tauti

Sanofi Genzyme ottaa MS-taudin haasteen vastaan

SANOFI GENZYME: SITOUTUNUT MS-POTILAIDEN ELÄMÄNLAADUN PARANTAMISEEN

Edelläkävijän asenne

Sanofi Genzyme on jo yli 30 vuoden ajan ollut edelläkävijä kehittäessään käänteentekeviä hoitoja potilaille, jotka sairastavat harvinaisia ja vakavia sairauksia.

Etsimme vastauksia vielä ratkaisemattomiin lääketieteellisiin kysymyksiin tuodaksemme toivoa sinne, missä sitä ei aikaisemmin ole ollut.

Keskipisteenä MS

Yksi alue, jolla on huomattavia täyttämättömiä lääketieteellisiä tarpeita, on MS-tauti. Siihen asiantuntijamme ovat nyt tarttuneet. Tutkimukseen panostamisen ja asialle omistautumisen ansiosta tuomme uusia hoitomenetelmiä MS-tautiin, nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme sitoutuneet työskentelemään MS-yhteisön kanssa potilaiden elämänlaadun parantamiseksi.

Taistelu MS-tautia vastaan on yhteinen asia, emmekä aio antaa periksi.

SANOFI GENZYME JA SANOFI: VOIMIEN YHDISTYMINEN

Globaalit voimavarat

Osana Sanofia pääsemme hyötymään aidosti globaalista verkostosta ja jo olemassa olevista voimavaroista työssämme potilaiden elämänlaadun parantamiseksi ympäri maailmaa.

Omistautuminen MS-yhteisölle

Viimeisten 10 vuoden aikana olemme kehittäneet uusia hoitoja MS-tautiin. Tänä aikana olemme luoneet maailmanlaajuisia suhteita potilasjärjestöihin, terveydenhuollon toimijoihin ja lääkehoitojen maksajiin. Näiden suhteiden avulla pystymme tuomaan innovatiiviset hoitomuotomme ja yksilölliset tukiohjelmamme potilaiden saataville kaikkialla maailmassa.

TUTKIMUS JA KEHITYS: TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Kestävä kehitys

Kehitysohjelmallamme, johon tällä hetkellä kuuluvat mm. teriflunomidi ja alemtutsumabi, on hyvät edellytykset täyttää sitä aukkoa, joka MS-taudin hoitovaihtoehdoissa yhä on.

Tulemme jatkossakin ponnistelemaan näiden tarpeiden täyttämiseksi – tähtäämme yhä korkeammalle MS-taudin hoidossa.

Innovatiivisia uusia lääkkeitä

Teriflunomidi on kerran päivässä otettava oraalinen MS-lääke, jonka tutkimusohjelma on yksi laajimmista mitä MS-taudin parissa on nähty.

Alemtutsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka annostellaan infuusioina kahtena, vuoden välein toteutettavana hoitojaksona. 

Hoidon aloittaminen aikaisemmin

Osasyy uusien MS-hoitojen kehittämiseen on se, että uskomme taudin hoidon aloittamisen aikaisessa vaiheessa olevan ratkaisevaa keskushermoston solujen säästämiseksi. Tavoitteenamme on hidastaa, jollei pysäyttää, taudin etenemistä ja ehkäistä MS-taudin oireita, jotta potilaat voisivat elää toimintakykyisempinä.

POTILAIDEN VALINNAN VAPAUS: KOHTI VALOISAMPAA TULEVAISUUTTA

Aito ymmärrys

Tahdomme potilaidemme tietävän, että todella ymmärrämme heitä. Siksi tavoitteenamme on tarjota koulutusta, tukea ja lisäarvoa tuovia palveluja koko MS-yhteisölle, ei vain tuotteitamme käyttäville potilaille.

Valinnan vapaus

Kaikessa toiminnassamme pyrimme kuuntelemaan potilaitamme, säilyttämään läpinäkyvyyden ja tekemään kaikkemme parantaaksemme potilaidemme elämänlaatua. Päämääränämme on antaa potilaille mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa, jotta jokaisella potilaalla olisi valinnan vapaus.

Näin pyrimme vähentämään MS-tautiin liittyvää epävarmuutta ja tuomaan tilalle valoisampaa tulevaisuuden näkymää.

SANOFI GENZYME JA MS: SUURTEN MAHDOLLISUUKSIEN TULEVAISUUS

Innovaatioiden edelläkävijä

MS-tautia koskeva tutkimus ja innovaatiot ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Tartumme tähän tilaisuuteen ja olemme tämän toiminnan etujoukoissa.

Olemme kehittäneet ja tutkineet kahta vaikuttavaa ainetta, teriflunomidia ja alemtutsumabia, ja niille on haettu myyntilupia ympäri maailman.

Jatkuvaa tutkimusta

Sanofi Genzyme jatkaa MS-taudin hoitojen kehittämistä tästä eteenkin päin.

Tavoitteenamme on kehittää seuraavan sukupolven hoitoja sekä aaltomaista että progressiivista MS-tautia vastaan, keskittyen immunomodulaatioon, remyelinaatioon sekä neuroregeneraatioon.

Tämän vuoksi olemme kehittäneet kumppanuussuhteita johtavien tiedemiesten, akateemisten instituutioiden ja bioteknologiayritysten kanssa. Nämä suhteet tulevat auttamaan meitä eteenpäin tämän invalidisoivan sairauden ymmärtämisessä ja hoidossa.

Pitkäaikainen sitoumus

Sanofi Genzyme tulee jatkamaan ydinarvojensa toteuttamista kaikessa toiminnassaan. Olemme sitoutuneet pitkällä tähtäimellä MS-yhteisön yhteistyökumppaniksi ja työskentelemme yhdessä ottaaksemme vastaan MS-taudin haasteen.

VUOSIEN VARRELLA: SANOFI GENZYMEN VALMISTEIDEN HISTORIA

1984

Ensimmäinen entsyymikorvaushoito tyypin 1 Gaucherin tautiin.

2001 ja 2006

Entsyymikorvaushoito (rekombinanttiproteiineja hyöyntäen) Fabryn tautiin ja Pompen tautiin.

2010

Ensimmäinen adjuvanttihoito kilpirauhassyöpään.

2012

Kahden uuden MS-lääkkeen (teriflunomidi ja alemtutsumabi) myyntilupahakemukset Euroopan ja Yhdysvaltojen viranomaisille

Sanofi Genzymellä tavoitteenamme on kuunnella potilaita, säilyttää toimintamme läpinäkyvyys ja parantaa kaikkien niiden ihmisten elämänlaatua, joita MS-tauti koskettaa.